Kun gældende for pendlercykler

Lejeren anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar for overholdelse af den til enhver tid gældende færdselslovgivning eller andre lovgivningsmæssige forskrifter.

Lejeren frigør ved sin bekræftelse af købet, dvs. når der er trykket ”godkend”, udlejeren for ethvert ansvar for tab eller skade på enhver genstand eller person, før eller under udlejningsperioden i henhold til nærværende aftale.

Lejeren skal holde udlejeren skadesløs for ethvert krav som følge af sådanne tab eller skader.

Det bemærkes, at udlejeren ikke er forsikret mod skader, som enhver genstand eller person, lider i udlejningsperioden i henhold til denne kontrakt, det påhviler lejeren selv at forsikre sig herimod.

Lejeren er indforstået med at beskytte udlejerens interesser og dennes forsikringsselskabsinteresser i tilfælde af skade inden for denne kontrakts gyldighedstid.

I øvrigt gælder følgende regler:

  • Lejer skal altid overholde færdselsreglerne
  • Det er lejers ansvar for at der er lys på cyklen
  • Inden cyklen anvendes, skal lejer undersøge om cyklen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand
  • Vi anbefaler at du medbringer og anvender cykelhjelm
  • Lejer må ikke anvende egen lås til cyklen, når den ikke står i det aflåste stativ der er lejet sammen med cyklen, men kun den wirelås der er monteret på cyklen.
  • Bliver cyklen væk i din varetægt, betales en selvrisiko på kr. 500
  • Lejen er personlig, og cyklen må i lejeperioden ikke overdrages til andre
  • Det er ikke tilladt at køre mere end en person på cyklen
  • Børn under 12 år må ikke benytte cyklerne
  • Maksimal vægt på cyklen er 120 kg.

Der kan betales med følgende korttyper: Dankort / Visa Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron, JCB, American Express

Betalingskort

Fortrydelsesret

Der er som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret på indgåelse af en lejeaftale af en pendlercykel. Da leje af en pendlercykel er en tjenesteydelse, der finder sted på et bestemt tidspunkt (lejeperioden), bortfalder fortrydelsesretten ved lejeperiodens start.

Hvordan fortryder De?

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De underrette os om, at De har fortrudt aftalen. Hvis De vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal De blot sende underretningen inden fristens udløb. I fortrydelses-anmodningen skal oplyses navn, adresse, mobilnummer, samt kontonummer med henblik på modtagelse af eventuel tilbagebetaling. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at De har fortrudt aftalen, skal gives til:

AFA JCDecaux
Sønder Allé 12
DK – 8000 Aarhus C

E-mail adresse: cibi@afajcdecaux.dk

Kontakt os

Mangler du svar - så står vi klar! Send os en besked og vi vender tilbage hurtigst muligt. Skal det gå endnu hurtigere så ring på 36 34 24 00.

Start typing and press Enter to search